Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Pstruhařství ČRS Kaplice,
spol.s r.o.

 

Mostky 46, Kaplice
tel. 607 052 250 (obchod)
tel. 724 355 075 (provoz)
e-mail: info@pstruharstvicrs.czReklamační řád společnosti

Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o.

 

  1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci jedním z uvedených způsobů:

-          poštou na adrese: Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou

-          emailem na adresu: info@pstruharstvicrs.cz

-          osobně na adrese: Mostky 46, Kaplice, případně v sídle společnosti: Rybářská 237, Boršov nad Vltavou

 

  1. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

-          Všechny doklady o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, dodací list)

-          reklamované zboží

-          podrobný popis

 

  1. V provozovně společnosti je odběrateli vyhotoven doklad o přijetí reklamace vč. popisu reklamovaného zboží – ryb, krmení, přepravy.

 

  1. Kupující je povinen prohlédnout zboží (ryby, krmení) při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující  vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem ihned sepsat škodní protokol.

 

  1. Kupující je dále povinen jakékoli vady (kvalita, množství, způsob nakládání apod.) spojené s nákupem zboží, reklamovat ihned na místě při převzetí. 

 

  1. Nárok na uplatnění záruky zaniká:

-          neodbornou manipulací

-          poškozením ryb při přepravě – dodavatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou dopravou odběratelem.

-          reklamací dodaného množství ryb:

a)      v případě, že je zákazník u nakládky, převezme zboží, stvrdí podepsáním dodacího listu nebo zaplatí na místě a následně zboží odveze.

b)       V případě, že zákazník převezme ryby, podepíše dodací list nebo zaplatí na místě, ale neprovede kontrolní vážení dodaného množství a následně chce uplatnit jako méně dodávku.

 

 

  1. Lhůta pro vyřízení reklamace je bez zbytečného odkladu maximálně 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne:  20.2.2015

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Ing. Jan Štěpán – jednatel

Ing. Karel Koranda - jednatel
Prodej ryb / sportovní rybolov

Otevírací doba

Po - pá   8.00 - 16.00
Sobota   8.00 - 12.00
Neděle   zavřeno

pauza na oběd 11-12